Mapa
Gynekologická Ambulancia – Gyn-MK, s.r.o.
Tatranské námestie č.7
05801 Poprad
  0948 846 272 -  ďalšie kontakty

Komplexný management v tehotestve a šestonedelí

 • diagnostikovanie tehotenstva vrátane vystavenia tehotenského preukazu
 • pri podozrení na mimomaternicové tehotenstvo - odosielame pacientklu ihneď na hospitalizáciu - sledovanie klinického stavu a hodnôt hCG ( humánny choriogonadotropný hormón = tehotenský hormón ) v korelácii s USG vyšetrením
 • pravidelné tehotenské poradne – pri každej poradni realizujeme USG vyšetrenie plodu, vyšetrenie moča, Tlaku krvi, pulzu, hmotnosti ; iniciálne meriame rozmerov panvy
 • pravidelné tehotenské odbery – vylúčenie inf. ochorení ( Syfylis, Hepatitída typu B a C, HIV, Rubeola, Toxoplazmóza ); zistenie Krvnej skupiny vrátane Rh faktora; vyšetrenie antierytrocytárnych protilátok ; vyšetrenie Krvného obrazu – všetky odbery realizujeme v pravidelných intervaloch
 • endokrinologické vyšetrenie – odoberanie laboratórnych parametrov a odoslanie za endokrinológom – vylúčenie porúch funkcie Štítnej žľazy ( častá príčina potratov )    
 • diabetologické vyšetrenie ( medzi 24-28 t.g. ) – vylúčenie tehotenskej cukrovky
 • Prenatálny Ultrazvukovo-bichoemický  skríning
  • I. Trimestrálny : USG vyšetrenie plodu ( medzi 11/0-13/6 t.g. )
   meranie NT ( Nuchal translucency ) – šijové prejasnenie ( dôležitý marker Downovho Syndrómu ); meranie CRL (Crown-rump length ) – temeno-kostrčná vzdialenosť – slúži na presné určenie datácie gravidity ( pri odchýlke viac ako 7 dní – nutná úprava termínu pôrodu ) ako aj vrámci prenatálneho skríningu ; určenie prítomnosti NB - nazal bone ( nosvá kosť - jeden z USG markerov Downovho sydrómu ) ; skríning zahŕňa aj odber PAPP-A taktiež medzi 11/0-13/6 t.g;
  • II. Trimestrálny - odber Triple testu – zahŕňa odber ßhCG, AFP, E3 – v kombinácii so spomínaným I.trimestrálnym skríningom ( NT,CRL,PAPP-A ) ide o tzv. Integrovaný skríning, ktorý vyhodnocuje riziko možného postihnutia plodu – hlavne Downovým Syndrómom – v prípade pozitivity odosielame pacientku na Genetické konziliárne vyšetrenie s určením             ďalšieho diagnostického postupu.  V rámci II. trimestrálneho skríningu ( v 18-22 t.g. ) realizujeme ultrazvukový morfologický skríning – pri podozrení na štrukturálnu vrodenú vývojovú chybu odosielame pacientky na špeciálne konziliárne ultrazvukové morfologické vyšetrenie ( Dr. Grochal - www.femicare.org ) s určením ďalšieho diagnostického postupu - napr. Amniocentéza ; meriame dĺžku cervikálneho kanála a jeho celistvosť – hodnotíme tým riziko hroziaceho predčasného pôrodu.
  • III. Trimestrálny – hodnotíme pravidelne pri každej tehotenskej poradni tzv. Biofyzikálny profil plodu – hodnotenie prietokových parametrov Umbilikálne artérie, určenie polohy a morfológie placenty , množstvo Plodovej vody, frekvenciu akcie srdca,         hodnotenie prítomnosti pohybov plodu, dýchacích pohybov plodu , svalový tonus ;biometriu plodu ( rastová krivka plodu ) ,   cervikometriu ; pri podozrení na hypoxiu plodu ( ohrozenie           nedostatočnou výživou ) odosielame pacientku ihneď na kardiotokografický monitoring ( CTG) na Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie nemocnice  Poprad. PP.
   Aj u nás možnosť 3D a 4D vyšetrenia plodu s možnosťou nahrávania na USB kľúč

V 34 - 36 t.g. – ster z pošvy - tzv. GBS

Slúži na určenie prítomnosti Streptoccocus Agalactiae - prenosom na plod pri vaginálnom pôrode môže spôsobovať závažné zápalové ochorenie plodu, preto je nevyhnutné pri pozitívnom stere predpôrodne podať Antibiotickú profylaxiu.

 

Pri KS matky O Rh negat – podávame profylaxiu v 28 t.g.

Izoimunizácia – zabránenie tak tvorby protilátok proti plodu v ďalších graviditách !!!!

Kontrolné vyšetrenie po šestonedelí

Zahŕňa  

 • vyšetrenie v spekulách ( zrkadlách )
 • USG vyšetrenie dolného genitálu
 • vyšetrenie prsníkov - pri ťažkostiach s kojením 

Konzultácie o možnostiach odberu pupočníkovej krvi

Viac info na  www.cordbloodcenter.sk alebo osobne na ambulancii :D

Poskytujeme možnosť neinvazívneho vyšetrenia DNA plodu

Vyšetrenie krvi tehotnej na vylúčenie chromozomálnych porúch plodu – TRISOMY TEST , PANORAMA TEST, NIFTY TEST – prakticky nulové riziko potratu, krvácania a predčasného odtoku PV;  podrobnejšie informácie na  www.trisomytest.com alebo www.panoramatest.sk alebo www.niftytest.com alebo osobne na ambulancii :D

 

Životospráva v tehotenstve

 • pravidelný spánok + dostatok pohybovej aktivity + odpočinok kedy  potrebujete + správny chod Gastrointestinálneho traktu a Močovej  sústavy
 • Vyhýbať sa  - stresu ; príslišnej fyzickej  námahy ( nazaťažovať hlavne nadmieru brušný lis)
 • Strava – vyhýbať sa extrémnemu prejedaniu alebo hladovaniu ! jesť čo chcem ak niesom na to alergická!,
 • Vitamíny – najdôležitejšie v prvom trimestri - hlavne Kyselina Listová  - dôležitá pre správny vývoj neurálneho systému
 • Obezita  a nadmerné prejedania v gravidite ( „musím jesť za dvoch“ ) = ↑ záťaž na kĺby a Kardiovaskulárny systém , ↑ riziko preeklampsie; ↑ riziko trombembolizmu; ↑ riziko infekcie,  ↑ riziko komplikácií pri pôrode či už vaginálnym alebo operačným vedením cisárskym rezom
 • vyhýbať sa údenému, cigaretám, alkoholu a iným drogám  - všetko negatívne ovplvňuje rast plodu, správnu činnost placenty a zvyšuje exponenciálne riziká spojené s ich užívaním
 • vyhýbať sa spoločným hygienickým  zariadeniam – kúpaliská a pod. – častý zdroj infekcií
 • Lietanie – nie v III trim. grav. – vôbec nie u rizik. gravidity – vždy si prečítať podmienky leteckých spoločností pre tehotné
 • Lieky- vždy sa radiť s obvodným gynekológom
 • V prípade akýchkoľvek informácií nás možte kontaktovať na adrese : gynmksestra@gmail.com

Rastová krivka plodu – priemerné hodnoty

Týždeň
gravidity
26 28 30 32 34 36 38 40
Hmotnosť (g) 900 1150 1500 1900 2200 2650 3100 3500

Rastová krivka plod platná pre európsku populáciu ( samozrejme vplyp na hmotnosť plodu  majú faktory ako : rasa , genetika, vonkajšie prostredie, socioekonomické faktory, ochorenia v gravidite –  napr. DM )

PANORAMA

NIFTY

Trisomy test

Centrum prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky

SONOCLINIC KOŠICE

CORD BLOOD

Pre Gyn-MK, s.r.o. generuje