Mapa
Gynekologická Ambulancia – Gyn-MK, s.r.o.
Tatranské námestie č.7
05801 Poprad
  0948 846 272 -  ďalšie kontakty

Preventívna prehliadka

 • vyšetrenie v spekulách – onkocytologický ster – štandardný alebo  LBC – Liquid Based Cytology
 • palpačné vyšetrenie
 • USG vyšetrenie malej panvy
 • palpačné vyšetrenie prsníkov
 • odoslanie na Mamografické event. Sonografické vyšetrenie prsníkov
 • celkové zhodnotenie stavu s odporúčaním ďalšieho liečebného postupu vrátane  potrebných laboratórnych event. mikrobiálnych vyšetrení

Diagnostika a liečba zápalov, výtokov a bolestí

 • vyšetrenie v spekulách vrátane palp. vyšetrenia
 • mikrobiologické vyšetrenie vrátane STD ( Sexual transfered diseases )
 • laboratórne odbery - odber zápalových markerov, onkomarkerov , diagnostikovanie protilátok alebo Antigénu pôvodcu - tzv sérologické vyšetrenie
 • HPV typizácia
 • USG vyšetrenie malej panvy, event. odoslanie na CT alebo MR vyšetrenie
 • Terapia - dľa klinického stavu a laboratórnych odberov

Dispenzarizácia a liečba

 • myómov uteru
 • endometrióznych ložísk
 • adenomyózy
 • polypomatóznych  ochorení genitálneho traktu
 • ochorení prsníkov

Diagnostika a liečba porúch menštruačného cyklu

Zahŕňa :  

 • Laboratórne odbery
  • hormóny riadiacie menštruačný cyklus ( MC ) - dôležitý je čas odberu - resp. fáza MC
  • hormóny ovplyvňujúce chod MC
 • USG vyšetrenie
  • meranie výšky endometria maternice - dôležitá je fáza MC
  • vylúčenie organickej poruchy MC ( myómy, polypy, vrodené vývojové chyby.....)
 • Liečba
  • závisí od hodnôt laboratórnych výsledkov v kolerácii s USG vyšetrením.

Antikoncepčná poradňa

Správna voľba antikoncepcie je veľmi dôležitá, samozrejme treba prihliadať aj na vek a ochorenia pacientky, paritu a indikáciu nasadenia antikoncepcie - totiž antikoncepcia nieje indikovaná len za účelom antikoncepčným ale často rieši aj poruchy Menštruačného cyklu rôzneho charakteru.

Formy antikoncepcie  

 • Perorálna 
  • kombinovaná etrogénno – gestagénna
  • čisto gestagénna
 • Náplaste – napr. Evra, Lisvy
 • Vaginálne krúžky – napr. Nuvaring
 • Injekčné depotné formy – napr. Depo-provera
 • Implantáty – aplikované subkutánne ( podkožne ) – napr. Implanon
 • Intrauterinné telieska ( IUD ) – napr. Mirena, Jaydess, Levosert , Inara Cu 375
 • Emergentná antikoncepcia – napr.Escapelle, ellaOne
 • Bariérové metódy – mužský alebo ženský kondóm, Diafragma, cervikálny krúžok, Spermicídy
 • Prirodzené metódy – prerušovaná súlož, vypočítavanie plodných dní
 • Laktácia – nieje vhodnou formou antikoncepcie !!!! - veľmi nespoľahlivá
 • Sterlizácia – Laparoskopická – definitívny výkon – výkon nepreplácaný poisťovňou – plne hradený pacientkou

Poradňa pre ženy s problémami v klimaktériu a postmenopauze

Priemerný vek nástupu menopauzy je 49-51 rokov. Často ale problémy spojené s nástupom menopauzy (nepravidelnosti menštruačného cyklu, návaly, búšenie srdca, potenie, poruchy spánku, rednutie kosti ( Osteoporóza ) ; psychické ťažkosti - anxiozita, emočná labilita, podráždenosť; atrofie genitálu - suchosť a pálenie v pošve až pruritus, suchosť kože, zvýšená lomivosť nechtov a vypadávanie vlasov, obstipácie....) začínajú už oveľa skôr. Liečbu rozdeľujeme prakticky na nehormonálnu - tzv. Fytopreparáty a hormonálnu - obsahuje minimálne dávky hormónov potrebných k potlačeniu príznakov menopauzy a zabraňujúcich osteoresorpcii.

Poradňa pre ženy s poklesom rodidiel

Ide o častý problém žien v 5 až 7 dekáde života znepríjemňujúci im život často spojený s inkontinenciou moča , menej často aj stolice. Ponúkame komplexné vyšetrenie pacientky s odoslaním na konzultáciu na Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad s navrhnutím ďalšieho operačného postupu.

Poradňa pre ženy s únikom moča

Na základe klinických ťažkostí odosielame pacientky na  urodynamické vyšetrenie vykonávané na Gyn.-por. odd. Poprad  a po konzultácii s primárom oddelenia navrhujeme buď operačnú alebo medikamentóznu terapiu inkontinencie. Ak nieje indikovaná operačná terapia volíme medikamentóznu terapiu , samozrejmosťou je aj vypisovanie odporúčaní na predpis vložiek v závislosti od stupňa inkontinencie.

Poradňa pre sterilitu a plánované rodičovstvo

Zahŕňa    

 • komplexné gynekologické vyšetrenie
 • endokrinologické vyšetrenie - vyšetrenia hlavne porúc štítnej žľazy
 • hematologické vyšetrenie - vylúčenie porúch zrážanlivosti krvi
 • imunologické vyšetrenie - vylúčenie tvorby antispermatoidných protilátok v cervikálnom hliene alebo tvorby protilátok proti jednotlivým zložkám        spermií
 • genetické vyšetrenie - overenie karyotypu
 • operačnú diagnostiku - Diagnostická Laparoskopia (odhalenie prípadných          VVCH vnútorného genitálu resp. iných patologických procesov malej                panvy) vrátane Chromopertubácie ( overenie priechodnosti Vajíčkovodov ).
 • vyšetrenie partnera urológom vrátane spermiogramu
 • posledným krokom je odoslanie pacientky do IVF centra ( umelé                     oplodnenie ) 

 

Komplexná predoperačná príprava s následnou pooperačnou starostlivosťou

Predoperačne  

 • po objednaní na operačný výkon pacientke odoberáme kompletné                   predoperačné laboratórne odbery s ktorými pacientka odchádza na                   interné a následne na anesteziologické predoperačné vyšetrenie.

Pooperačne

 • komplexné sledovanie klinického stavu pacientky vrátane potrebnej                 medikamentóznej terapie alebo operačnej intervencie.

Očkovanie proti HPV infekciám

Humánne papiloma vírusy sú častým pôsobcom dysplastických zmien vedúcich k zhubných ochoreniam krčka maternice. Preto práve očkovaním ( nabudením imunity pacientky ) sa dá  týmto zmenám zabrániť a chrániť sa tak do budúcna.

Očkovacie látky dostupné v SR

 • Cervarix - 2-valentná očkovacia látky proti HPV
 • Gardasil - 9-valentná očkovacia látka proti HPV
 • Silgard -   4-valentná očkovacia látky proti HPV

Zavádzanie a extrakcia vnútromaternicových teliesok

Vnútromaternicové telieska sú jednou z foriem antikoncepcie. Rozdeľujeme ich na hormonálne ( Mirena , Jaydess, Levosert ) a nehormonálne ( Inara Cu 375 ) . Na našej ambulancii ponúkame ich zavedenie ako aj extrakciu za sterilných podmienok a každoročné sledovanie ich insercie vrámci preventívnych prehliadok.

Možnosť vyšetrenia na priamu platbu

Cenník výkonov nájdete na ambulancii.

PANORAMA

NIFTY

Trisomy test

Centrum prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky

SONOCLINIC KOŠICE

CORD BLOOD

Pre Gyn-MK, s.r.o. generuje