Mapa
Gynekologická Ambulancia – Gyn-MK, s.r.o.
Tatranské námestie č.7
05801 Poprad
  0948 846 272 -  ďalšie kontakty

Lekári

MUDr. Marek Karniš

LF UPJŠ Košice – všeobecné lekárstvo
2015 – Špecializačná skúška v odbore
gynekológia a pôrodníctvo s platnosťou v EU 
 
 • 11/2011 - Základy Ultrazvukového vyšetrenia v I. a II. trimestri

 • 11/2015 - V.I.S.U.S kurz - Vienna International Society Ultrasound - Vienna International School of 3D Ultrasonography

 • 09/2016 - Prenatálna diagnostika Vrodených vývojových chýb plodu v II. trimestri

 • 04/2017 – Ultrazvuková diagnostika Vrodených vývojových chýb plodu v priebehu gravidity

 • 06/2017 – Penatálna diagnostika štrukturálnych chýb plodu v II. trimestri , využitie 3D/4D

 • 09/2017 – USG abeceda gynekológa a pôrodníka so zameraním na najčastejšie dojmy a omyly v USG diagnostike, pôrodníctve

 • 04/2018 – USG diagnostika Vrodených vývojových chýb plodu a fetálna echokardiografia

 • 05/2018 – Ultrasonografická stáž – Praha UPMD - Katedra gynekologie a pôrodníctva

 • 09/2018 – Ultrazvuk v rukách gynekológa , kľúč k správnej diagnóze

 • 10/2018 – EAES Course on basic skills in Laparoscopic surgery - laparoskopický kurz

 • 11/2018 – EAES Course on suturing in Laparoscopic surgery – laparoskopický kurz

 • 12/2018 – Advanced Ultrasound Course in Fetal Neorosonography and Cardiography –  Prof. Dankovčík , Vienna International Society Ultrasound

 
MUDr. Zuzana Martinková PhDr.

LF UK Martin, 
2008 - Špecializačná skúška v odbore
gynekológia a pôrodníctvo s platnosťou v EU
 
 • 11/2011 - Základy Ultrazvukového vyšetrenia v I. a II. trimestri

 • 11/2015 - V.I.S.U.S kurz - Vienna International Society Ultrasound - Vienna International School of 3D Ultrasonography

 • 09/2016 - Prenatálna diagnostika Vrodených vývojových chýb plodu v II. trimestri

 • 09/2018 – Ultrazvuk v rukách gynekológa , kľúč k správnej diagnóze

 • 11/2018 – V.I.S.U.S.- Vienna International School of Ultra Sonography

 

Sestry

Bc. Mária Raučinová

PANORAMA

NIFTY

Trisomy test

Centrum prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky

SONOCLINIC KOŠICE

CORD BLOOD

Pre Gyn-MK, s.r.o. generuje